Załóż bezpłatne konto
DropSpot

Towary wyłączone z transportu - kurier TNT

 

Kurier TNT specjalizuje się w realizowaniu zleceń biznesowych. Co za tym idzie wiele paczek, przesyłek czy palet traktowanych jest na innych zasadach niż te tradycyjne. Zarówno towary niebezpieczne, ja i te wymagające szczególnej obsługi w transporcie, są precyzyjnie określone przez firmę przewozową.

 

Towary zabronione i niebezpieczne

Na liście towarów niebezpiecznych TNT znajdziemy przede wszystkim te substancje lub rzeczy, które stanowią zagrożenie dla kuriera, nadawcy lub odbiorcy, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Poza tym mogą również uszkodzić inne przesyłki oraz mieć negatywny wpływ na środowisko. Na listę towarów objętych restrykcjami w transporcie zostały stały wpisane również rzeczy codziennego użytku takie jak perfumy, aerozole czy też laptopy lub telefony i inne urządzenia zawierające baterie litowo-jonowe oraz jednorazowe baterie metalowo-litowe, które tradycyjnie stosuje się w zegarkach oraz pilotach samochodowych.

 

TNT towary zakazane

Katalog substancji niebezpiecznych TNT otwierają wszelkiego rodzaju materiały łatwopalne i wybuchowe takie jak na przykład fajerwerki lub race oraz gazy i ciecze palne,  niepalne, toksyczne. W listę wpisują się także substancje, które są groźne w kontakcie z wodą, środki utleniające czy też nadtlenek organiczny. Poza tym spotkamy ograniczenia w transporcie materiałów radioaktywnych, żrących. Bardzo ważnym elementem są przedmioty do badań klinicznych oraz innego rodzaju produkty zakaźne takie jak chociażby próbki krwi.

Współpracując z klientami biznesowymi, TNT dostosowuje środki ostrożności do indywidualnych potrzeb. Z założenia za zgłoszenie, zapakowanie i oznaczenie przesyłki z towarami niebezpiecznymi oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej w konkretnych krajach odpowiada spedytor. TNT materiały objęte restrykcjami przewozi, gdy są one przygotowane do transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z drugiej strony zgoda na taki wysoko specjalistyczny transport jest wydawana klientom, co do których przewoźnik ma zaufanie. Przed wysyłką towarów zakazanych i niebezpiecznych skontaktuj się z TNT.

 

Zobacz też: