Załóż bezpłatne konto
DropSpot

Towary wyłączone z transportu - kurier Geis

 

Wysyłanie przesyłek jest pewnego rodzaju umową pomiędzy nadawcą a kurierem Geis. W jej wyniku deklarujemy, że w paczce znajduje się zawartość, która jest dopuszczona do przewozu na mocy przepisów krajowych, międzynarodowych oraz wytycznych przewoźnika. I choć nie wszystkie przesyłki są kontrolowane, to warto wiedzieć, że kurier Geis w przypadku wątpliwości ma prawo danego zlecenia nie odebrać lub też potem może być taka paczka komisyjnie zniszczona a na nas czekać będzie cały szereg nieprzyjemności. Lista towarów zabronionych w przewozie Geis jest dość długa i warto dokładnie sprawdzić, czy przedmioty, które chcemy wysłać, mieszczą się zarówno w określonej wielkości, jak i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa innych paczek.

UWAGA! Kurier Geis kończy działalność przewozu paczek w Polsce! Zapraszamy do skorzystania z innych kurierów.

 

Czego nie można wysłać kurierem Geis?

Kluczem jest przede wszystkim bezpieczeństwo oraz legalność produktów, jakie zamierzamy wysłać kurierem Geis. Towary objęte restrykcjami są dość precyzyjnie określone. Przede wszystkim nie wolno pakować materiałów toksycznych, łatwopalnych czy też żrących. Z założenia odpadają więc wszelkiego rodzaju płyny techniczne, farby czy oleje oraz broń i materiały pirotechniczne. Poza tym kurier Gęsi nie przewiezie towarów zabronionych takich jak części samochodowych czy też elementów z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić inne przesyłki. Na liście towarów niebezpiecznych znajdują się również duże przedmioty multimedialne, szklane czy też z branży stolarskiej. Kurier Geis swoim klientom rekomenduje owijanie przedmiotów w przezroczystą folię strecz.

 

Jakie rzeczy są zabronione?

W dużej mierze lista towarów zabronionych Geis jest odpowiedzią na obowiązujące przepisy. Nie przewieziemy na pewno rzeczy nielegalnych takich jak wspomniana broń, narkotyki czy też inne substancje psychoaktywne. Ograniczenia są nałożone również na przedmioty wartościowe takie jak metale, kamienie szlachetne, dzieła sztuki czy też akcje oraz gotówkę – lub jej ekwiwalenty.

Z drugiej strony przepisy fitosanitarne w dość precyzyjny sposób zakazują przywozu towarów zakazanych, które wymagają transportu w określonych temperaturach, takich jak żywność, zwierzęta i rośliny oraz organy czy zwłoki. W tym katalogu przedmiotów niebezpiecznych mieszczą się również różnego rodzaju produkty, które są objęte zakazami lub embargiem zarówno krajowymi, jak i dotyczącymi konkretnego kraju, z którego przesyłki są importowane lub do którego eksportowane.

 

Czego nie wkładać do paczki?

Warto zwrócić uwagę, że w całym szeregu towarów zabronionych znajdziemy również takie rzeczy wyłączone z przewozu, które uważa się za nieodpowiednie. Przewóz takich produktów trzeba każdorazowo uzgodnić z kurierem Geis. Wyjątkiem może być również wysyłanie leków, półproduktów do produkcji farmaceutyków, narkotyków czy substancji psychotropowych w celach naukowych przez określone instytucje badawcze na mocy odrębnych przepisów.

Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy dany towar można wysyłać Geis, lub jakie są wewnętrzne przepisy danego kraju oraz jak bezpiecznie zapakować przesyłkę, skontaktujmy się z firmą Geis i sprawdźmy, by nie narazić siebie na dodatkowe koszty oraz innych na jakiekolwiek zagrożenie.

 

Zobacz też: